Aloittavat ikäluokat

HJK:n nuorimmissa ikäluokissa keskeisin tavoite on saada lapsi rakastumaan jalkapallon pelaamiseen ja liikuntaan sekä oppimaan toimimista yhteisten pelisääntöjen mukaan ryhmässä.

Kyseinen ikävaihe on lapselle minä-keskeinen ja tätä pyrimme tukemaan runsaalla pelaaja ja pallo harjoittelulla, kuitenkaan unohtamatta joukkuepelaamisen perussääntöjä. 6-9 vuotiaan lapsen motorisen kehityksen tukeminen on myös isossa roolissa ja pyrimme ottamaan tämän myös huomioon toiminnassamme. Tärkeintä kuitenkin on, että toiminta on hauskaa ja mukaansa tempaisevaa.

Jokaisen harjoituksen teemoja korostetaan harjoituksissa pelattavissa pienpeleissä sekä loppupeleissä, minkä jälkeen ne viedään harjoiteltaviksi tulevissa harjoitusotteluissa. Parhaan mahdollisen oppimistapahtuman aikaansaamiseksi harjoituksissa tarvitaan päävalmentajan lisäksi riittävästi apuvalmentajia, jotta voimme taata lapselle riittävän määrän toistoja ja onnistumisia harjoitustunnin aikana. Harjoituksissa vähintään kerran viikossa toistuvia teemojat ovat mm. kääntymiset, kuljetukset, harhautukset, syöttäminen ja ensimmäinen kosketus, 1 vs. 1 –pelaaminen sekä maalinteko.

Ohessa on esitelty suuntaviivat HJK:n toiminnalle sen toiminnan urheilulliselta ja kasvatukselliselta osalta aloittavissa ikäluokissa.

Tässä esitetyt asiat eivät ole ehdottomia tai täysin pitäviä sääntöjä vaan suuntaviivoja, joita kaikkien toiminnassa mukana olevien tulee pyrkiä noudattamaan ja kunnioittamaan. Jalkapalloharrastuksen aloittaminen tuo pelaajille, vanhemmille ja muille taustahenkilöille paljon kysymyksiä ja tämän esityksen olisi tarkoitus antaa lisäinformaatiota. Sääntöjen ja toimintatapojen tulisi olla kaikille mahdollisimman selvät.

Yleistä:

Toiminta tähtää siihen, että jokaisella pelaajalla on mahdollisuus kehittyä itselleen optimaalisimmalla tavalla jalkapalloilijana ja oppia liikunnan perustaitoja. Toiminta tapahtuu jalkapallon ehdoilla. Kuitenkin kaiken lähtökohtana on se, että jalkapallon harrastamisen tulee olla hauskaa ja mielihyvää tuottavaa, jotta lapsi saa jalkapallosta ja liikunnasta myöteisiä kokemuksia. Valmentajien ja vanhempien vastuulla on pitää huolta siitä, ettei kiusaamista, saati tappelemista sallita harjoituksissa vaikka tilanteet koskisivat vain jalkapalloilullisia asioita. Seura huolehtii, että pelaajilla on turvallinen toimintaympäristö ja heille opetetaan ikävaiheeseen kuuluvia tärkeitä perustaitoja.

Valmentamisen lähtökohtana pidämme tilannetta, jossa kaikki pelaajat ovat tulleet harjoituksiin oppimaan jalkapalloa. Harjoituksissa pyrimme säilyttämään tietyn leikinomaisuuden, mutta harjoitustilanne ei ole vapaata leikkiä, vaan yhdessä yrittämistä ja oppimista. Haluamme luoda sellaisen toimintaympäristön, missä lapset keskittyvät parhaansa mukaan opettaviin asioihin.

Jos jalkapallo ei satu jonain päivänä yksilöä kiinnostamaan, pidätämme oikeuden siirtää pelaaja harjoituksista sivuun; aina ei tarvitse olla se paras päivä, mutta muiden harjoittelun sabotointia emme salli.


Harrastuksen aloittaminen:

Kaikki pelaajat ovat tervetulleita ensimmäiseen tapahtumaan katsomaan ja kokemaan mitä jalkapallon pelaaminen meidän seurassa on. Emme veloita ensimmäisistä harjoituskerroista maksua. Varusteiksi tarvitaan nappulakengät (lenkkarit käyvät aluksi), verryttelyasu tai vastaava sekä pallo (koko 3). Kun joukkue on saanut toimihenkilöt valituiksi ja näin ollen oman toimintayksikön pyörimään, joukkue hankkii yhdessä pelaajille yhtenäiset treenivarusteet.

Vapaaehtoisia apuvalmentajia tarvitaan heti ensimmäisestä harjoituskerrasta lähtien, jotta toiminta ammattivalmentajan johdolla saadaan käyntiin mahdollisimman laadukkaasti. Näin takaamme pienille futaajan aluille riittävän mielekkään ja turvallisen ympäristön oppia ja onnistua pienryhmissä.

Kustannukset pyrimme pitämään kohtuullisina ja aloittavan ikäluokan seuran jäsenmaksu on noin 50 euroa kaudelta. Tämän lisäksi joukkueissa on kuukausimaksu, jonka suuruuden joukkueen vanhemmat päättävät yhdessä. Suosittelemme kuukausimaksun olevan noin 40-50 euroa.

Kaupunginosavastaavat:

Kaupunginosan valmennusvastaavat hoitavat kaupunginosien kolmen nuorimman ikäluokan valmentamisesta seuran valmennuslinjauksen mukaisesti. Kaupunginosavastaavan tehtäviin kuuluu itse valmentamisen lisäksi joukkueen apuvalmentajien kouluttaminen harjoitusten ohella. Ammattivalmentajat perustavat yhdessä seuran kanssa uuden joukkueen jokaiseen kaupunginosaan.

Omien kaupunginosajoukkueidensa lisäksi ammattivalmentajat toimivat taitokoulujen ja jalkapallo-leirien valmentajina. Näin ollen ammattivalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja mahdollistavat sen, että jokaisessa kaupunginosassa tehdään samoja kyseiseen ikävaiheeseen ja HJK:n valmennuslinjaukseen kuuluvia asioita kolmen nuorimman ikäluokan kanssa.

Kaupunginosan valmennusvastaavan profiilin kolme keskeisintä ominaisuutta ovat: Innostava ja lapsilähtöinen opettamisen ote, kyky organisoida hyviä ja tehokkaita harjoituksia sekä kyky opettaa aloittaville futareille perustaitoja pallon kanssa.
Valmennusvastaavat ovat seuran palkallisia työntekijöitä. Palkkakustannukset katetaan joukkueilta kerättäviltä valmentajamaksuilla.

Taustaryhmät ja roolit:

Vanhemmat pyrkivät valmistamaan pelaajaa tulemaan harjoituksiin keskittyneinä ja positiivisin mielin pitävät huolta nuorelle urheilijoille tärkeän levon ja ravinnon riittävyydestä varustehuolto, perustaidot kuten kengännauhojen sitominen.

HJK:n kaupunginosajoukkueet ja harjoittelevat sekä pelaavat tasoryhmissä. Tasoryhmiä on kaksi –neljä, riippuen siitä kuinka suuri pelaajamäärä on. Ryhmien nimet ovat: Sininen, Valkoinen, Keltainen ja Raita. Tasoryhmien tarkoitus ei ole arvottaa pelaajia vaan yksinkertaisesti taata pelaajille aina tälle optimaalinen ympäristö tukemaan yksilön kehittymistä pelaajana. Samantasoisten pelaajien tulee harjoitella ja pelata samantasoisien kanssa ja näitä vastaan.

Ryhmäjaosta päättää ammattivalmentaja yhdessä apuvalmentajien kanssa. Ryhmien koostumus (pelaajat ja määrä) tarkistetaan noin kahden kuukauden välein. Yksittäisiin peleihin voidaan ja tullaan ohjaamaan pelaajia päävalmentajan toimesta myös ns. pikakomennuksina. Ensimmäinen kuukausi harjoitellaan vielä sekaryhmissä, mutta tämän jälkeen siirrymme harjoittelemaan tasoryhmiin. Tämä on ollut toimiva tapa ja tukenut lapsen kehittymistä optimaalisessa vertaisryhmässä.


Tavoitteet aloittavan ikäluokan suhteen ovat:

  • Sytyttää palo jalkapallon pelaamiseen ja harjoitteluun sekä aktiiviseen liikkumiseen
  • Totuttaa pelaajat jalkapalloharjoittelun ja joukkueena toimimisen maailmaan
  • Saavuttaa rohkeus haastaa pallollisena ja puolustaa aktiivisesti pallottomana 1 vs.1 -tilanteissa
  • Opettaa ja rohkaista pelaajia harjoitteluun ja pelailuun omalla ajallaan
  • Olla tukemassa ja kehittämässä lapsen sosiaalisia taitoja

Kohokohtia:

  • Turnaukset ja leirit
  • Harjoituspelit ja -turnaukset
  • HJK:n talvisarja marraskuusta lähtien
  • Kevään ja kesän ”kilpailulliset” turnaukset
  • Piirin peli-illat (toukokuusta lähtien)