Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

SPL:n koulutukset

SPL:n koulutukset

HJK kouluttaa Helsingin keskusta-alueen seurojen valmentajia osana Palloliiton tukemaa VOK-yhteishanketta. Hankkeessa HJK vastaa alueen seurojen Palloliiton futisvalmentajan starttikoulutuksista, ikävaihekoulutuksista, UEFA C -koulutuksista sekä Palloliiton teemakoulutuksista.

VOK-hankkeessa yhteistyössä mukana PPJ, POHU, Kulps, PPV, KäPa, HIFK, Ponnistus, SAPA, FCFJ, Käpylä United sekä VJS.

Futisvalmentajan startti

Futisvalmentajan startti -kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan seuroissa aloittelevia valmentajia.

Koulutuksen jälkeen valmentaja:

 • on tutustunut Palloliiton valmennuslinjaan, kokonaisvaltaisen valmennuksen ideaan ja liikuntamäärien merkitykseen lapsen kasvussa ja kehityksessä ja saa keinoja innostaa pelaajia harjoittelemaan myös omalla ajalla.
 • on saanut valmiuksia suunnitella ja toteuttaa innostavia harjoituksia, joissa pelaajat ovat aktiivisia/liikkeessä vähintään 80% harjoitusajasta - on saanut valmiuksia kannustavan, turvallisen ja rohkean ilmapiirin rakentamiseen.
 • antaa pelaajien kokeilla ja oivaltaa sekä antaa pelaajille vaikuttamisen mahdollisuuksia.
 • on saanut tietoa nykyaikaisesta oppimisen mallista ja keinoja rakentaa oppimista tukevia ympäristöjä.
 • tunnistaa omia mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen ja innostuu itsensä kehittämisestä.

Katso seuraavat futisvalmentajan startti -koulutukset

Ikävaihekoulutus

Ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia.

Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2-3 kk.

 • Tuntimäärät: n. 50 h
 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h
 • Kontaktijaksoja: 24 h
 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20 h
 • Tutorointi: 2 h

Ikävaihekoulutuksen tavoitteet:

Urheilu ja lajiosaaminen: valmentaja...

 • suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen.
 • tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa.
 • tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita.
 • saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen.
 • tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin.
 • tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä.
 • tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita.

Ihmissuhdetaidot: valmentaja...

 • tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen.
 • saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa.
 • tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa.

Itsensä kehittämisen taidot: valmentaja...

 • tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen.
 • tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen.
 • tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen.

Katso seuraavat ikävaihekoulutukset

Uefa C

UEFA C koulutuksen jälkeen valmentaja...

Urheilu ja lajiosaaminen

 • suunnittelee, analysoi ja toteuttaa nuorten vaiheen harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja huomioiden lajin ja ikävaiheen vaatimukset kokonaisvaltaisesti.
 • huomioi ja hyödyntää
  • erilaisten harjoitetyyppien ja valmennustyylien käytön vaikutukset oppimisprosessiin ja harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen.
  • ikävaiheen yksilölliset teknis-taktiset puolustus- ja hyökkäyspelaamisen valmiudet pelin keskuksessa ja joukkuepelaamisen perusteet pelin keskuksen ulkopuolella.
  • nuorten maalivahtipelaamisen perusteita.
  • nuorten pelin ymmärryksen ja havainnoinnin kehitysvaiheen.
  • nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysinen, henkinen, sosiaalinen).
  • fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet, sekä vammojen ennaltaehkäisyn.
  • seuran ja/tai Palloliiton valmennukselliset linjaukset.
 • johtaa ottelutapahtuman pelaajien oppimista tukevasti, analysoi peliä pelin aikana ja pelin jälkeen itsenäisesti sekä yhdessä pelaajien kanssa.
 • tuntee lajin säännöt.

Ihmissuhdetaidot

 • tukee ja edistää pelaajien omistajuutta ja antaa nuorille vastuuta harjoittelusta ja pelaamisesta, niiden suunnittelusta ja omasta kehittymisestään urheilijana sekä ihmisenä.
 • rakentaa positiivista toimintailmapiiriä
  • huomioi nuorten erilaiset motivaation tasot.
  • pelaajan pystyvyyden tunnetta tukeva vuorovaikutus harjoituksissa ja otteluissa.
 • toimii kehittävällä otteella yhteistyössä pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavien tahojen, kuten valmennustiimin, vanhempien, kouluvalmennuksen ja liiton/alueen valmentajien kanssa.
 • tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja.

Itsensä kehittämisen taidot

 • tuntee valmennusosaamisen mallin, tunnistaa sen avulla omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää erilaisia tapoja osaamisen lisäämiseen.
 • arvioi ja seuraa omaa toimintaa ja pelaajien kehittymistä.
 • suunnittelee omaa toimintaansa ja ymmärtää sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin.
 • dokumentoi valmennusfilosofiansa.

Katso seuraavat UEFA C -koulutukset

Teemakoulutus: jalkapallotekniikat

Jalkapallotekniikat koulutuksessa perehdytään jalkapallossa vaadittaviin keskeisiin tekniikoihin, niiden laatutekijöihin sekä opetusvinkkeihin.

Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille, joilla on vähintään Futisvalmentajan startti tai vastaava (D-taso) käytynä. Pääosin sisältö antaa valmentajille työkaluja lapsuus- (8-11v) ja nuoruusvaiheessa (12-15v) opeteltavien tekniikoiden oppimiseen.

Koulutus on Palloliiton valmentajakoulutuksen polulla yksi vaihtoehtoinen teemakoulutus. Jokaisen valmentajan tulee käydä vähintään yksi teemakoulutus ennen UEFA C-tason koulutusta. Koulutus sopii erinomaisesti myös valmentajille, joilla on Palloliiton eri tason koulutuksia käytynä viime vuosikymmenten aikana.

Koulutuksen jälkeen valmentaja:

 • tiedostaa, mitä tekniikoita ja millainen motorinen liikevarasto pallon kanssa pelissä tarvitaan huipputasolla pelitilannepäätösten toteuttamiseksi.
 • harjaantuu tunnistamaan eri jalkapallon tekniikoiden laatutekijöitä ja oppii soveltamaan opetusvinkkejä sekä taidon oppimisen teoriatietoa omassa valmennustyössä.
 • ymmärtää pallonkäsittelyvaiheen, taitavuuden osatekijöiden, perusliikuntataitojen, fyysisten ominaisuuksien ja havaintomotoriikan kehittämisen merkityksen huippulajitaitojen oppimisen mahdollistamiseksi.

Lisäksi koulutuksesta on mahdollista saada 15h UEFA C lisenssin täydennyskoulutusta 1.1.2022 alkaen.

Katso seuraavat jalkapallotekniikan koulutukset

Teemakoulutus: tavoitteenasettelu

Tavoitteenasettelu on yksi valmentajapolun teemakoulutuksista. Koulutuksessa syvennytään psyko-sosiaaliseen teemaan ja erityisesti tavoitteenasetteelun.

Koulutus on suunnniteltu erityisesti lapsuus- ja nuoruusvaiheen valmentajille, jotta he voivat tukea joukkuettaan ja pelaajian tavoittenasettelussa.

Koulutuksen suoritettuaan valmentaja:

 • ymmärtää, miksi ja millaisia tavoitteita kannattaa asettaa
 • ymmärtää, miksi ja miten tavoitteita kannattaa seurata, arvioida ja muokata
 • osaa laatia itsellensä toimintaa, kehitystä ja hyvinvointia tukevia huipputavoitteita
 • ymmärtää, miten hyödyntää tavoitteenasettelua yksilöiden ja joukkueen motivaation, pystyvyyden tunteen ja suorituksen parantamisen työkaluna
 • ymmärtää systemaattisen tavoitteenasetteluprosessin

Lisäksi koulutuksesta on mahdollista saada 8h UEFA C täydennyskoulutusta 1.1.2022 alkaen

Katso seuraavat tavoitteenasettelun koulutukset