HJK-iltapäivätoiminta

HJK-iltapäivätoiminta

HJK järjestää perusopetuslain mukaista ryhmämuotoista iltapäivätoimintaa 1.- ja 2.- luokkalaisille arkipäivisin klo 12-17. Iltapäivätoimintaa järjestetään tällä hetkellä kymmenessä toimipisteessä, mukana on noin 520 koululaista. Iltapäivätoimintaa valvoo Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

HJK:n iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta, liikunnallista, lapsilähtöistä ja luotettavaa koulupäivän jälkeistä toimintaa. Järjestämme päivittäin monipuolista, ohjattua ja omaehtoista liikuntaa lapsille. Kerhot eivät ole jalkapallopainotteisia.

HJK:n iltapäivätoiminnassa keskeistä:

  • Lapsen tarpeet etusijalla
  • Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
  • Liikunnan säännöllisyys ja monipuolisuus
  • Lapsen hyvinvoinnin edistäminen yhdessä perheiden kanssa
  • Sosiaaliset ja ryhmässä toimimisen taidot
  • Leikinomaisuus ja vapaaehtoisuus


Iltapäivätoiminnan hakuohjeet 2020

1. Lukuvuoden 2020-2021 iltapäivätoiminnan hakuaika on 23.3.-24.4.2020.
2. Lataa iltapäivätoiminnan hakulomake joko HJK ry:n tai kaupungin sivuilta.
3. Palauta lomake määräaikaan mennessä siihen toimintapaikkaan, johon haet.
4. Hallinnollinen päätös lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 26.6.2020.