Unen merkitys lapselle

Riittävä uni ja lepo edistävät lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Uni on tärkeää aivojen toiminnalle, se mahdollistaa uuden oppimisen ja opitun muistiin painumisen. Hyvä uni edistää lapsen luovuuta, vaikuttaa keskittymiskykyyn ja mielialaan. Uni vaikuttaa positiivisesti lapsen sosiaaliseen elämään ja itsetuntoon. Virkeä lapsi havannoi asioita väsynyttä paremmin.

Pirteälle lapselle maistuu terveellinen aamupala. Väsyneen lapsen tekee herkemmin mieli lihottavia herkkuja. Ajan kulessa univaje voi näkyä jopa lapsen painon nousuna. Nukkuminen vahvistaa myös lapsen vastustuskykyä.

Vanhempien tehtävä on varmistaa, että lapsi nukkuu riittävästi ja hyvin. Lapsen unesta huolehtiminen on välittämistä  ja huolenpitoa. Aina tehtävä ei ole helppo. Tilapäiset univaikeudet lapsen eri kehitysvaiheissa ovat varsin tavallisia ja tuttuja useissa lapsiperheissä.

Säännöllinen ja riittävä uni on jalkapalloilijan  tärkein yksittäinen keino  palautua suoritusten rasituksista. Kouluikäisen unentarve on 8-10 tuntia vuorokaudessa. Keskipäivällä nukuttujen 30-60 minuutin päiväunien on todettu vaikuttavan myönteisesti illan harjoitukseen tai kilpasuoritukseen.