Valmentajien korvaukset

Valmentajien korvaus suositukset HJK:n toiminnassa:

Mikäli valmentaja tai useampia valmentajia toimintaan löytyy joukkueen vanhempien keskuudesta, on suositus, että joukkue kustantaa valmentajille yhtenäisen valmennusasustuksen, jonka lisäksi valmennusaktiivisuudesta riippuen, on suositeltavaa neuvotella mahdollista kulukorvauksista.

Joukkueen ulkopuolelta tuleva valmennuksellinen apu:

Joukkueen ulkopuolelta tulevan valmennuksen osalta suositus on aina laatia vähintään suullinen valmentajasopimus, jossa määritellään valmentajan toimenkuva joukkueessa ja seurassa vastuualueineen ja velvoitteineen. Sopimuksessa suositellaan myös määriteltäväksi sopimuksen kesto sen raukeamiseen ja purkamiseen liittyvät seikat. Lisäksi on hyvä määritellä enimmäismäärä kausi, kuukausi tai kertakohtaisen kulukorvauksen osalta, sekä varusteista ja seuran tarjoamista koulutusmahdollisuuksista ja muista hyödykkeistä. Sopimuksessa suositellaan huomioitavaksi myös tuloverolain 71§ perustuva lainasäädäntö yleishyödylliseltä yhteisöltä saaduista matka- ja päivärahakustannusten verottomasta enimmäismäärästä vuosittain.

Lisätietoa osoitteesta www.vero.fi

Valmennuskorvausten määrää sovittaessa huomioitavia seikkoja;

joukkueen taloudellinen tilanne ja maksukyky, valmentajan koulutustaso ja ala-suuntautuneisuus, harjoituskertojen määrä, ikäluokka, joukkueen toiminnan tavoitteellisuus.