Hyvän valmentajan tunnusmerkit

Amerikkalainen urheilupsykologi Elisabeth Quinn antaa aiheesta seuraavanlaisen listan: 

Hyvä valmentaja:
 
…ymmärtää lajia
Jotta voi opettaa, täytyy tietää itse. HJK:ssa valmennusta pyritään jatkuvasti kehittämään. Parhaiden valmentajien löytäminen ei riitä, jokaisessa iässä tulee olla sopivimmat ”koutsit”. Siksi HJK:ssa kaikkein nuorimmilla pelaajilla on usein yhtä koulutetut valmentajat kuin vanhemmillakin.
 
…haluaa oppia uutta
”Vierivä kivi ei sammaloidu”. Jatkuva oppiminen on ehdoton edellytys toimimiselle HJK:n valmentajana. Valmentajat osallistuvat aktiivisesti seuran omiin koulutustilaisuuksiin.
 
…osaa motivoida
Hyvän ja loistavan valmentajan ero on usein kyvyssä innostaa. Parhaat valmentajat täyttävät pelaajansa innostuksella ja saavat nämä rakastamaan omaa lajiaan.

…tuntee pelaajansa
Valmentajan tulee tuntea jokaisen pelaajansa vahvuudet ja heikkoudet ja pyrkiä rakentamaan vahvuuksien varaan. Klubin ikäkausijoukkueiden pelaajista laaditaan pelaajakortit, joiden avulla seurataan heidän kehittymistään. Tämä pakottaa samalla valmentajan tutustumaan pelaajiinsa paremmin.
 
…on tehokas viestijä
Hyvä valmentaja on puheissaan selkeä ja pätevä. Kiitos hyvästä suorituksesta on olennainen osa hyvää viestintää. Kiitoksen antaminen ei ole suomalaisen kulttuurin vahvuuksia. Tässä on varmasti parannettavaa HJK:ssakin.
 
…kuuntelee
”Koutsilla” pitäisi aina olla herkkä korva pelaajien mielipiteille. Pelkkä kuuleminen ei kuitenkaan riitä. Pelaajien näkemyksiä täytyy ottaa myös huomioon.
 
…on kurinalainen
Pelaajan tulee noudattaa kohtuullisia sääntöjä niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Sääntöjen valvomisesta vastaa valmentaja, rikkomuksista seuraa rangaistus. Tehokas kuri on kohtuullista, välitöntä sekä johdonmukaista.
 
…johtaa esimerkillä
”Joukkoja johdetaan edestä”. Valmentaja voi edellyttää vain sellaisten sääntöjen noudattamista, joihin hän itsekin sitoutuu. Jos haluat kunnioitusta, osoita sitä itse.
 
…on sitoutunut
Parhaat valmentajat valmentavat rakkaudesta lajiin. Lajirakkauden lisäksi hyvän valmentajan on aina ajateltava pelaajan parasta.
 
Hyviä valmentajia ei ole helppo löytää. Kukaan ei ole myöskään täydellinen. Mitä useamman yllä mainituista kriteereistä valmentaja täyttää, sitä tervetulleempi hän on HJK:hon valmentajan vaativaan tehtävään.