Henkinen valmentaminen

 ” Jalkapallo on peli, jota pelataan jalkaterillä, jaloilla ja kropalla, mutta ennen kaikkea hartioita ylempänä.”
(Knute Rockne)

Ihminen on kokonaisuus, jossa fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen puoli ovat jatkuvassa ja erottamattomassa vuorovaikutuksessa. Hän on tietoinen itsestään ja ympäristöstään, ja on osa yhteiskuntaa ja sosiaalista tilannetta, jossa elää.Ihmisellä on oman ajattelun ja vapaan valinnan kautta mahdollisuus ohjata elämäänsä.Ihminen on tavoitteisiin pyrkivä.

Yllä oleva tiivistää humanistisen psykologian ihmiskäsityksen. Siihen pohjaten on henkisen valmennuksen lähtökohta: Omalla ajattelulla voi vaikuttaa itseensä ja toimintaansa. Ihminen kykenee muuttumaan ja kehittymään.

Moni unohtaa, että mieli kontrolloi kehoa eikä toisin päin. Tämä tarkoittaa, että tulokset alkavat sisäisistä muutoksista. Henkinen valmennus ei kuitenkaan ole mitään hokkuspokkus-kikkailua, salatiedettä, erillinen osa-alue tai tarkoitettu vain vaikeille tapauksille. Se on muuta valmennusta ja työntekoa tukevaa toimintaa. Kokonaisvaltaisessa valmennuksessa otetaankin huomioon kaikki valmennuksen osa-alueet ja käsitellään pelaajaa ensisijaisesti yksilöllisenä henkilönä eikä vain jalkapalloilijana. Pelaaja voi kehittyä vain yhdelläkin osa-alueella, mutta merkittävin ja pitkäaikaisin kehittyminen vaatii kehittymistä kaikilla osa-alueilla. Kokonaisvaltaisesti ajattelevalla ja toimivalla valmentajalla on hyvät mahdollisuudet saada hyviä tuloksia. Kun pelaajalla on hyvä olla, oikeat työkalut ja hän nauttii tekemisestään, on hänellä myös paljon parempi mahdollisuus kehittyä.

 Henkisen valmennuksen tavoitteita

Henkisen valmennuksen tavoitteena on auttaa pelaajaa kehittymään ihmisenä ja pelaajana. Henkisesti vahva ja tasapainoinen pelaaja menestyy niin pelikentillä kuin elämän muillakin kentillä.

Kilpaurheilussa henkisen valmennuksen tavoitteena on auttaa pelaajaa saavuttamaan paras suoritustasonsa poistamalla pelaamisen ja voittamisen esteitä.

Yksilön lisäksi henkisellä valmennuksella pyritään myös vaikuttamaan joukkueen sisäiseen ilmapiiriin ja vuorovaikutussuhteisiin. Jokaiselle pelaajalle etsitään yksilölliset ja jokaiselle joukkueelle juuri sille sopivat tavoitteet ja toimintatavat.

” Mun tavoite on pelata Liverpoolissa, niin kuin Sami Hyypiä.”
” Mitä sun pitäis tehdä, että pääsisit sinne?”
” No, ekaks oppia sitomaan kengännauhat.”

-Ville 8v

Niinhän se matka kulkee pienten tavoitteiden kautta suurempiin. Tavoitteet antavat suunnan, motivaatioita ja määrätietoisuutta.

 Valmentaja - henkinen valmentaja

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, ja siksi henkinen osa-alue on läsnä kaikessa tekemisessä. Oppiminen ja muutos tapahtuu aina ensin ihmisen sisällä ja vasta sitten ulkoisella tasolla. Tärkein osa oppimisesta tapahtuu jokapäiväisessä valmennuksessa treenikentillä ja saleilla. Pelaajien, valmentajien ja koko taustatiimin positiivinen vuorovaikutus ja yhteisön ilmapiiri on tärkeässä asemassa.

Valmentaja on pelaajan ja joukkueen tärkein henkinen valmentaja. Juniorivalmentajan on hyvä tutustua eri-ikäisten lasten kehityksen ominaispiirteisiin. Yhteistyö ja vuorovaikutus on helpompaa, kun viestit ja toimintatavat ovat kehitysvaiheeseen sopivia. Tärkeää on myös tutustua jokaiseen pelaajaan erikseen ja ottaa muutenkin jokainen tasapuolisesti huomioon. Kehittyvälle itsetunnolle on kova kolaus, jos tuntee jäävänsä huomiotta. Jokaisen yksilön – etenkin nuoren – suurin tarve on tuntea itsensä tärkeäksi. Henkinen valmentaja on valmennuksen tukihenkilö. Hän tukee valmentajan työtä, auttaa, neuvoo, tukee ja opettaa pelaajaa ja joukkuetta ja osallistuu myös tarpeen vaatiessa vanhempainiltoihin ja palavereihin.

 Henkisen valmennuksen menetelmiä

Helpoin tapa jakaa tietoa koko joukkueelle on luento. Sen on oltava sopivan lyhyt, selkeä, eikä se saa sisältää liikaa asiaa. Tietoiskut antavat tilanteeseen sopivaa täsmätietoa. Koko joukkueen tai pienryhmien teemapalaverit pureutuvat tärkeiksi koettuihin aiheisiin.

Henkilökohtaiset keskustelut ovat kuitenkin tärkein osa pelaajan omaa henkistä valmentautumista. Niiden perusteella voidaan työstää juuri hänelle tärkeitä asioita.

Rentoutusharjoitukset auttavat pelaajaa niin henkisellä kuin fyysiselläkin tasolla, ja ne ovat myös hyviä keskittymisharjoituksia.

Mielikuvaharjoittelu on tärkeä osa taidon oppimista ja ylläpitämistä ja peliin valmistautumista.

”Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen. Ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran sattuu, on reitit selvät, tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on niin pitäköön hyvänään. Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa: asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää.”

(Veikko Huovinen: Havukka-ahon ajattelija)

Eipä tiennyt Havukka-ahon ajattelija, että tuokin voidaan oppia ja omaksua. Me sen tiedämme, ja meille siis on maailmanranta kevyt kiertää!
Henkisen vahvuuden kehittyminen on pitkä prosessi kuten taitojen ja tekniikan tai fyysisen kunnonkin luominen. Se perustuu oppimiseen ja haitallisten ajatusmallien muuttamiseen oppimista ja suoritusta tukeviksi.

Henkinen valmennus tuo paljon positiivisia asioita niin kilpaurheilijalle kuin omaksi ilokseen harrastavalle. Vahva itseluottamus, mielen ja stressituntemusten hallinta, hyvä keskittymiskyky ja kyky rauhoittua ja rentoutua ovat hyviä taitoja elämässä yleensäkin.

Joukkueurheilu antaa hyvän mahdollisuuden oppia vuorovaikutustaitoja ja toisen huomioon ottamista. Oikealla tavalla ohjaten ja opettaen sekä ottamalla huomioon iän ja kehitystason voimme todella auttaa pelaajaa kehittymään tasapainoiseksi ja hyväksi ihmiseksi ja pelaajaksi, kuten tavoite olikin.


Tämä nostetaan ylös.

 ” Mä en osaa vielä pelata oikeeta jalkapalloo. Mut mä voin olla jo tuomari.”

Daniel 3v

 “Samanlainen kemia, osaaminen ja tekemisen nälkä eivät ehkä koskaan löydä yhtä täydellistä muotoa kuin vuonna 1998.”

Aki Riihilahti Mestarien liigassa 1998 pelanneesta HJK:n joukkueesta.

 

Muita mahdollisia taittopaloja ja nostoja tähän kokonaisuuteen:

 ”Hyvä ammattilainen menestyy lopulta aina paremmin kuin hyvä pelaaja.”

John Harbin

 ”Pitää uskoa asioihin itsessään, ennen kuin voi tehdä ne.”

Michael Jordan

”Keskittyminen ja henkinen vahvuus ovat voittamiseen tarvittavat marginaalit.”

Bill Russell