Testaus harjoittelun tukena

Suorituskyvyn testaamisen tarkoituksena on mitata pelaajien perus- ja lajitaitoja, seurata kehitystä vuosittain ja pitkällä aikavälillä, hankkia tietoa harjoittelun suuntaamiseksi ja määrittää optimaalista harjoituskuormaa. Testien avulla valmentaja ja pelaaja saavat tietoa pelaajan fyysisistä ominaisuuksista ja siitä, kuinka kehittää suorituskykyä ottelutilanteessa. Testitulosten avulla valmentaja suunnittelee pelaajille henkilökohtaisen harjoitusohjelman ja seuraa heidän kuntoutustaan ja terveydentilaansa loukkaantumisten tai sairastelujen jälkeen.

Testin tavoitteiden määritteleminen toimii testauksen lähtökohtana. Testausolojen on oltava samat joka kerta: on vakioitava pelaajien varustus, mittauslaitteet ja alusta sekä testejä edeltävä harjoitus- ja pelikuormitus. Testeillä seurataan kunkin pelaajan kehitystä. Fyysisten ominaisuuksien testaaminen harjoittelun yhteydessä antaa valmentajalle varmuutta käytettyjen harjoitusmenetelmien tehokkuudesta. Nuorten pelaajien lajitaidot ja fyysiset ominaisuudet tulisi testata säännöllisesti 2–3 kertaa vuodessa.

HJK pyrkii kehittämään sähköisen tietokannan, johon tallennetaan kaikki tarvittava tieto pelaajista. Tärkeitä ovat tiedot esimerkiksi pelaajan kasvusta, harjoittelutaustasta, fyysisistä testeistä ja pelatuista otteluista. Pelaajien kehitystä seuraa valmennuspäällikkö yhdessä ikäkausijoukkueiden valmentajien kanssa.