Yli-ikäisyys periaate

 Yli-ikäisyyslupa on lupa, jota anotaan SPL:n Helsingin piirin kilpailuvaliokunnalta kilpailutoimintaa varten. Yli-ikäisyyslupaa voidaan anoa perustelluin syin niille pelaajille, joiden katsotaan tarvitsevan lupaa pelata syntymävuottaan nuoremmassa ikäluokassa.

Perustelluiksi syiksi voidaan katsoa mm. seuraavanlaiset seikat: pelaajan ei ole asuinalueella mahdollista harrastaa jalkapalloa oman ikäisessä joukkueessa, pelaaja katsotaan henkilökohtaisiin syihin vedoten rinnastettavaksi ikäisiään nuorempiin, pelaaja käy koulua yhtä vuosiluokkaa alempana kuin hänen ikänsä puolesta kuuluisi tai pelaajan fyysinen kehitys lasketaan lääketieteellisesti omaa ikäluokkaansa poikkeuksellisesti hitaammaksi.

Yli-ikäisyysoikeutta ei sallita käytettävän kilpailullisen edun tavoittelemiseen, ja tarvittaessa se voidaan perua väärinkäytösten johdosta. Myönnetty lupa on voimassa pelikauden kerrallaan ja se on valtakunnallinen. Mikäli joukkueessa on enemmän kuin kolme poikkeusluvalla pelaavaa, pitää oman piirin ulkopuoliseen tapahtumaan saada järjestäjän lupa.

Lisää tietoa yli-ikäisyysluvasta täällä.