kaksoisedustus

Kaksoisedustus on lupa, jota voidaan anoa seuran suostumuksella SPL:n Helsingin piirin kilpailuvaliokunnalta kilpailutoimintaa varten. Kaksoisedustusoikeus on tarkoitettu niille pelaajille, joiden perustellusta syystä johtuen katsotaan tarvitsevan lupaa pelata kahdessa eri joukkueessa yhdessä ikäluokassa tai kahdessa eri seurassa. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi pelaajamäärä, joka ei riitä varmuudella kahden joukkueen peluuttamiseen sarjoissa, mutta joka kuitenkin on liian suuri määrä yhden joukkueen kohtuullista peluuttamista ajatellen. Kaksoisedustusoikeutta ei sallita käytettävän kilpailullisen edun tavoittelemiseen, ja tarvittaessa se voidaan perua väärinkäytösten johdosta.

Myönnetty lupa on voimassa pelikauden kerrallaan ja se on valtakunnallinen. Mikäli joukkueessa on enemmän kuin kolme poikkeusluvalla pelaavaa, pitää oman piirin ulkopuoliseen tapahtumaan saada järjestäjän lupa.

LUVAN HAKEMINEN JA VARMISTAMINEN

Helsingin piirissä kilpailuvaliokunta käsittelee anomukset. Luvat voivat olla vapaamuotoisesti kirjoitettu ja niiden liitteenä tulee aina olla oman seuran toiminnanjohtajan tai vastaavan lausunto, muuten anomuksia ei käsitellä. Tällä taataan, että joukkueet eivät toimi itsenäisesti, vaan yhteistyössä seuran kokonaisuutta ajatellen. Poikkeuslupien myöntämisen edellytyksenä on, että niistä on keskusteltu joukkueen pelisääntökeskusteluissa. Poikkeusluvalla pelaavat pelaajat tulee merkitä ottelupöytäkirjaan joko K = kaksoisedustuslupa tai Y = yli-ikäisyyslupa.

Myönnetyt luvat löytyvät internetistä Helsingin piirin sivustolta. Lisää tietoa piirin joustoluvista täällä.