Pelaajasiirtojen eettiset suositukset

PELAAJASIIRRON EETTISET SUOSITUKSET

Perusperiaate:
Emme estä sopimuksettoman, velvoitteensa täyttäneen pelaajan omaehtoista halua vaihtaa toiseen seuraan.  Nämä ohjeet koskevat C15 ja nuorempien pelaajasiirtoja.

PELAAJAN OMAEHTOINEN SIIRTYMINEN

Vastaanottava seura:

1. Kehotamme pelaajaa informoimaan asiasta välittömästi omaa valmentajaansa.

2. Ilmoitamme yhteydenotosta vanhan seuran valmennus- tai junioripäällikölle tai jos sellaista ei ole nimetty niin seuran / joukkueen yhteyshenkilölle

3. Yhdessä pelaajan, (hänen vanhempiensa) ja vanhan seuran edustajan kanssa pyrimme varmistamaan sen, että siirto edesauttaa pelaajan kehittymistä ja minimoimme siirron aiheuttamia ongelmia

4. Vanha seura luovuttaa pelaajan aikaisempaan kehittymiseen liittyvät informaatiot (testitulokset, harjoitusmäärät, mahdolliset aikaisemmat loukkaantumiset jne.)

5. Epävarmoissa tilanteissa mahdollistetaan siirron väliaikaisuus ja paluu vanhaan seuraan ilman vaatimuksia

SIIRTO UUDEN SEURAN ALOITTEESTA

Halutessamme pelaajan siirtyvän edustamaan seuraamme, on yhteydenottojärjestys aina:

1. Yhteys vanhan seuran valmennus- tai junioripäällikköön tai jos sellaista ei ole nimetty, niin seuran / joukkueen yhteyshenkilölle
-         pelaajan etu aina käsittelyn pohjana
-         ei suoraa yhteydenottoa pelaajaan !

2. Uuden joukkueen valmentajan yhteydenotto pelaajaan ja vanhempiin
-         mitä etua pelaaja saa siirrosta ?
-         uuden joukkueen esittely sekä toimintatapojen selvittäminen
-         mahdolliset siirtoon liittyvät riskit (esim. matkustaminen harjoituksiin pitenee)

3. Uuden ja vanhan joukkueen valmentajan välinen keskustelu
-         mahdollisen paluun sopiminen vanhaan seuraan
-         pelaajan kehittymiseen liittyvien informaatioiden vaihtaminen
          (testitulokset, harjoitusmäärä, mahdolliset aikaisemmat loukkaantumiset jne.)  

4. Pelaajan velvoitteet vanhan seuran ja joukkueen osalta kuntoon
-         maksut ym. velvoitteet kuntoon

5. Pelaajan edustusoikeuden muutoksen rekisteröinti

6. Uuden seuran vastuu uudesta pelaajasta
-         uuden pelaajan vastaanotto (tutustuttaminen)

ETENKIN LEIKKIMAAILMASSA ( alle 12-vuotiaissa ) PYRITTÄISIIN SIIHEN, ETTÄ LAPSI PYSTYISI HARJOITTELEMAAN PAIKALLISESSA SEURASSA LÄHELLÄ OMAA KOTIAAN !