HJK-iltapäivätoiminta

HJK järjestää perusopetuslain mukaista ryhmämuotoista iltapäivätoimintaa 1.- ja 2.- luokkalaisille arkikoulupäivisin klo 12-17. Kerhot toimivat pääsääntöisesti koulujen yhteydessä.

HJK:n iltapäivätoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta, liikunnallista, lapsilähtöistä ja luotettavaa koulupäivän jälkeistä toimintaa. Järjestämme päivittäin monipuolista, ohjattua ja omaehtoista liikuntaa lapsille. Kerhot eivät ole jalkapallopainotteisia.

HJK:n iltapäivätoiminnassa keskeistä:

  • Lapsen tarpeet etusijalla 
  • Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus 
  • Liikunnan säännöllisyys ja monipuolisuus 
  • Lapsen hyvinvoinnin edistäminen yhdessä perheiden kanssa 
  • Sosiaaliset  ja ryhmässä toimimisen taidot 
  • Leikinomaisuus ja vapaaehtoisuus 

Toimintaa järjestetään tällä hetkellä kymmenessä toimipisteessä. Iltapäivätoiminnassa on mukana noin 520 koululaista ja toimintaa valvoo Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Toimintapaikkojen yhteystiedot