HJK valmentajan säännöt

 

1. Tervehdin aina pelaajia, valmentajia sekä joukkueen ja seuran taustahenkilöitä harjoitus- ja ottelutapahtumissa. Tervehdin myös muita heidän seurassaan olevia aikuisia.
2. Noudatan seuran kasvatuksellista ja jalkapalloilullista linjaa.
3. Valmennan pelaajiani mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
4. Pidän yllä hyvää ilmapiiriä. Välitän ja luon innostavaa energiaa vaalien oppimista ja korkeaa vaatimustasoa.
5. Käytän kaikissa harjoitus- ja ottelutapahtumissa seuran valmentajavarusteita.
6. Toimin esimerkillisesti ja hyvien käytöstapojen mukaisesti harjoitus- ja ottelutapahtumissa.
7. Noudatan terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä toimiessani pelaajilleni esimerkkinä.
8. Toimin asiallisesti vastustajien pelaajia ja taustaryhmää kohtaan.
9. Kunnioitan otteluiden ja turnausten erotuomareita ja toimitsijoita.
10. Teen yhteistyötä seuran muiden valmentajien kanssa heitä kunnioittaen.
11. Teen yhteistyötä vanhempien kanssa pelaajan parhaaksi.
12. Kehitän itseäni kouluttautuen ja olemalla kiinnostunut itseäni koskevista valmennuksellisista asioista.
13. Pidän huolta omista sekä joukkueeni ja seurani yhteisestä tiloista ja välineistä. Ilmoitan henkilökunnalle puutteista tai rikkoutumisista.
14. Tiedostan roolini HJK:n pelaajakehityksen tekijänä.
15. Olen ylpeä valmentaessani HJK:ssa.