P05

HJK muodostaa D13 ikävaiheesta alkaen alueellisia ikäluokkayksiköitä, joissa yhdistyvät lähekkäin toimivien kaupunginosajoukkueiden toiminnat yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi.
Joukkueet, jotka käyttävät nimeä West ovat edellä mainitun kaltaisia ikäluokkayksiköitä.

Suuremman ikäluokkayksikön avulla seura pystyy tarjoamaan jokaiselle pelaajalleen paremmin yksilöllisiä tarpeita ja intressejä täyttävää toimintaa. Ikäluokkamallin etuna ovat pelaajien yksilöllisten tarpeiden huomiointi, toiminnan laadun terävöittäminen ja jatkuvuuden turvaaminen harrastuksen parissa myös pidemmällä aikavälillä.

HJK West 05 perustettiin marraskuuussa 2018.

Uusi West-05 ikäluokkamalli jakaantuu 3 erilliseen tasojoukkueeseen; Sinisiin, Valkoisiin ja Keltaisiin.