Joukkue

Luka McMahon MV
Miio Reunanen MV
Ville Kenttämies
Emil Gabrielsson
Lauri Tuppurainen
Liam Lokake
Eimer Engström
Benjani Maganda
Eelis Raimovaara
Miko Antikainen
Aalto Friman
Peik Laine
Jere Lallo
Luukas Liikanen
Muhamed Dzhaniyev
Brian Mansaray
Sampo Mikkelä
Pessi Nirhamo
Mattila Olli
Amos Lönnqvist
Rafael Jaskowiak
Ismael Sidi-Yakhlef
Zakariya Belhouchet