Pelisäännöt

 

HJK Munkkiniemi 04 Pelisäännöt
 
1.       Toiminnan tavoite
 
On tarjota lapselle mieluisa harrastus, jossa kukin pelaaja voi harrastaa ja kehittyä
omalla tasollaan sekä saada onnistumisen kokemuksia.
 
Joukkueen toiminta lähtee lasten lähtökohdista ja lasten ehdoilla Kaikki Pelaa –
periaatteen mukaisesti.
 
 
2.       Tasavertaisuus ja hyvä joukkuehenki
 
Kaikkien pelaajien tasapuolinen huomioiminen ja kannustaminen.
 
Yrittäminen on tärkeämpää kuin tulos.
 
Kannustamme lapsiamme ja joukkuetovereitamme yrittämään parhaansa sekä
harjoituksissa että peleissä.
 
 
3.       Oma esimerkki
 
Emme arvostele tuomareita, vastustajia eikä joukkuetovereita.
 
Joukkueen tapahtumissa ei tupakointia eikä päihteitä.
 
Emme kiroile harjoituksissa taikka peleissä.
 
 
4.       Työrauha
 
Annamme joukkueelle ja valmentajille työrauhan.
 
Valmentajat ohjaavat lapsia harjoituksissa ja peleissä.
 
Peleissä pelaajien vaihtoalue kuuluu vain pelaajille, valmentajille ja nimetyille
huoltajille.
 
 
5.       Sitoutuminen
 
Vanhempien aktiivista osallistumista ja sitoutumista joukkueen toimintaan.
 
Vastaamme joukkuetta ja pelaajia koskeviin kysymyksiin ajoissa.
 
Tuomme lapset ajoissa harjoituksiin ja peleihin.
 
Ilmoittaudumme harjoituksiin ja peleihin sovittujen sääntöjen mukaisesti.
 
Maksamme pelaajien maksut ajallaan.
 
 
6.       Harjoituksiin ja peleihin ilmoittautuminen
 
Ilmoitus valmentajalle s-posti, txt viesti ja/tai jalkkis.net kautta
 
Joukkueemme noudattaa Kaikki Pelaa – periaatetta.
 
Kaikki Pelaa - periaatetta toteutetaan siten, että peleissä ja turnauksissa yhdessä
joukkueessa on enintään 9 pelaajaa.
 
Peleihin ja turnauksiin osallistutaan 1-4 joukkueella (sininen, valkoinen ja keltainen).
 
Valmentaja nimeää pelaajat joukkueisiin.
 
Peleihin pääseminen edellyttää säännöllistä harjoituksissa käymistä, kuitenkin
huomioiden muista harrastuksista johtuvat poissaolot eli kerta viikossa luetaan
säännölliseksi harjoitteluksi.
 
Harjoituksissa oltava paikalla 15 minuuttia ennen harjoitusten alkua asianmukainen
varustus yllä (+juomapullo ja pallo täytettynä).
 
Peleissä oltava paikalla 30 minuuttia ennen peliä, peliasu päällä.
 
 
7.       Joukkueen maksut ja varainhankinta
 
Joukkueen toimintamaksut kattavat joukkueen harjoittelusta (kenttävuoroista),
peleistä ja valmentajan palkkiosta.
 
Erikseen laskutetaan joukkueen pelivarusteista (yhtenäinen peliasu) johtuvat kulut

tai vanhemmat hankkivat pelaajalle joukkueen johdon osoittamat pelivarusteet sekä pelaajan pelipassi + vakuutus. Pelipassi hankitaan kootusti kalenterivuosittain.

 
Joukkueen toimihenkilöt ovat vapautettu joukkueen toimintamaksuista.
 
Maksut laskutetaan 3 kertaa vuodessa joukkueen tilille.    
 
Maksujen laiminlyönti katkaisee pelaajan oikeuden osallistua joukkueen
harjoituksiin ja peleihin
 
Pelaajan hankkiessa joukkueelle sponsorin, sponsoritulot käytetään joukkueen
hyväksi (varustehankinnat liivit, tötsät, ensiaputarvikkeet, toimintamaksut yms).
 
Vähintään kerran vuodessa järjestetään tukiryhmän (vanhempain) kokous, jossa
valitaan joukkueen toimihenkilöt (JoJo, rahastonhoitaja sekä mahdolliset huoltajat)
sekä vahvistetaan joukkueen varainkäyttösuunnitelma että varainkäyttöraportti.
 
 
8.       Uudet pelaajat
 
Uusien pelaajien sitouduttava hankkimaan joukkueen johtoryhmän määrittelemät
varusteet.
 
Siirtomaksun maksaa pelaaja itse.