HJK jatkaa vahvasti nuorten liikkumisen ja työelämäkokemusten tukemista

28.11.2018 klo 10:30

Mikko Siikavesi toimii Klubipallon hankekoordinaattorina.

HJK on käynnistänyt uuden Klubipallo-hankkeen, joka tarjoaa ammattioppilaitosten nuorille matalan kynnyksen harrastustoimintaa sekä ensimmäisiä työelämäkokemuksia.

Helsingin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on myöntänyt kolmivuotiselle Klubipallo-hankkeelle yhteensä 180 000€ avustuksen. Uudessa toiminnassa hyödynnetään aikaisemman Hyvää seuraa -hankkeen aikana luotuja toimintamalleja.

– Ammatillisen koulutuksen piirissä olevien nuorten liikkuminen on muita vähäisempää ja he jäävät useimmin perinteisten liikuntapalveluiden sekä mahdollisuuksien ulkopuolelle. Huomasimme aikaisemman hankkeen perusteella, että tarve innostaa sekä aktivoida vähän liikkuvia nuoria on suuri. Nyt toimintaa on tarkoitus laajentaa entisestään, kertoo Klubipallo-hankkeen koordinaattori Mikko Siikavesi.

Helsingin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta perustelee Klubipallo-hankkeen rahoitusta seuraavasti:

– HJK ry:n Klubipallo on realistinen, matalan kynnyksen hanke, jota toteutetaan useissa eri Stadin ammattiopiston toimipaikoissa. Hanke pitää mukana olevat nuoret hyvällä tavalla kiinni opinnoissaan ja uuden toimintamallin kautta tavoitetaan laajasti sekä luontevasti myös monikulttuuriset nuoret. Opiskelussa kiinnipitävä toiminta käynnistyy pikaisesti ja on helppo vakiinnuttaa.
 

Lisätietoa:
Hankekoordinaattori Mikko Siikavesi
mikko.siikavesi@hjk.fi
040 544 6261