Klubikulma - Klubilaisuus on tunnetta

6.2.2018

HJK:n valmennuspäällikkö Miika Takkula työssään.

HJK julkaisee kirjoituksia otsikolla "Klubikulma". Tekstin on laatinut HJK poikien Akatemia- ja haastejoukkueiden F9-D12 valmennuspäällikkö Miika Takkula.

Joku on sanonut, että klubilaisuuteen ei kasveta, vaan synnytään, mutta oululaiselle maalaispojalle tämä on ollut kasvutarina. Olen kulkenut pitkän ja vaiherikkaan taipaleen nykyiseen työnkuvaani HJK Akatemian nuorimpien ikäluokkien valmennuspäällikkönä. Välillä vauhti on ollut niin kovaa, ettei aikaa maisemien ihasteluun ole jäänyt. Halu oppia ja kehittyä – tulla paremmaksi on ollut matkallani johtava arvo, joka on ajanut minua eteenpäin.

Minulle klubilaisuus näyttäytyy tunteena. Tunne syntyy yhdessä tekemisestä ja ennen kaikkea matkasta kohti asetettuja tavoitteita. Tärkeintä on saada ihmiset ympärillä innostumaan. Tunteen taso korreloi vahvasti tekemisen ja motivaation kanssa. Raskaskaan työ ei tunnu työläältä, jos se on intohimo.

HJK on menestynyt upeasti ja klubilaisuus elää vahvempana kuin koskaan. Mutta kuinka kauan kansallinen menestys riittää tyydyttämään klubilaisuuden tunnetta? Globaalissa toimintaympäristössä menestystä ei voi määrittää enää pelkästään kansallisella suorituskyvyllä. Sama pätee myös huippujalkapalloon.

Seuramme menestystarina on johtanut siihen, että olemme suomalaisen jalkapallon eturivissä ratkomassa lajin kehityksen tuomia haasteita. Klubilainen kunnioittaa perinteitä, mutta hänellä on oltava kykyä uudistua. Kansallinen menestys tuo ylpeyttä ja iloa, mutta myös vastuuta.

Tutkimustulokset ovat kertoneet jo jonkin aikaa, että kansainvälinen huippujalkapallo on kehittynyt yhä nopeampaan suuntaan. Tilaa ja aikaa on vähemmän, joten joukkueen kollektiivinen yhteistyö korostuu. Tämän lisäksi korostuu pelaajien korkean intensiteetin suoritukset ja kyky nopeaan havainto-analyysi- päätöksentekoketjuun.

Lajianalyysien pohjalta on sanomattakin selvää, että meidän tulee jatkossa kehittää entistä laadukkaampia pelaajia. Pelaajilla on oltava vahvat fyysiset ominaisuudet sekä erinomaiset teknistaktiset ja kognitiiviset taidot. Heidän on pystyttävä sitomaan päätöksenteko suhteessa tilaan, aikaan, kanssapelaajaan ja vastustajaan aiempaa paremmin.

Klubilaisen pelaajan tulee tiedostaa vahvuutensa, kunnioittaa kollektiivia ja omata vahva ymmärrys peruspelaamisen lainalaisuuksista. Meidän on kasvatettava pelaajiamme uteliaaksi pelille ja valmistaa heitä kovaan kilpailuun. Näiden asioiden toteutuessa rytminvaihto on mahdollinen.

HJK:n visio on olla pohjoismaiden paras jalkapalloseura. Tämän mahdollistajaksi tarvitaan joukko osaavia ihmisiä, jotka jakavat samat tavoitteet, ja joissa tavoite synnyttää kipinän. Tunne näyttäytyy haluna kyseenalaistaa ja reflektoida omaa toimintaa sekä tehdä tarvittaessa rohkeitakin valintoja. Haluammehan, että HJK tarjoaa jatkossakin parhaat puitteet kehittymiselle sekä etenemis- ja kansainvälistymismahdollisuudet, olit sitten valmentaja tai pelaaja.

Fredrik Wathénin ajoista lähtien klubilaisuutta ovat leimanneet päättäväiset ja ratkaisukeskeiset henkilöt. Jokaisen on pohdittava omassa työssään, kuinka viemme seuraa lähemmäs strategiassa asetettua tavoitetta.  Kysyn itseltäni, mitkä ovat ne pitkän aikavälin valinnat, joilla pelaajakehityksen prosessia viedään proaktiivisesti eteenpäin. Miten käytössä olevia resursseja tulisi optimoida paremman lopputuloksen takaamiseksi. Samalla on pohdittava, mihin ominaisuuksiin voimme vaikuttaa ohjatulla toiminnallamme enemmän ja mihin vastaavasti vähemmän.

Klubilaisuuden on oltava yhdistelmä uteliaisuutta ja päättäväisyyttä. Sitoutuminen tavoitteeseen synnyttää tunteenpalon ainoastaan, jos se motivoi. Halua saavuttaa tavoite ei voi antaa ulkoapäin, vaan se on löydettävä itse.  Aidon ymmärryksen ja uteliaisuuden kautta halu kehittyä syntyy sivutuotteena kuin itsestään.

- Miika Takkula 6.2.2018

Klubikulman julkaisut:

Klubikulma - "Klubilaisuus on tunnetta"
Klubikulma - "Minun elämässäni on vain yksi Klubi"
Klubikulma - HJK 2017 "Yhdessä"
Klubikulma - klubilaisuus sukupolvelta toiselle

Klubikulma - ”Meillä on vastuu kasvattaa voittajia”
Klubikulma - 110 vuotta klubilaisuutta