Kuinka valmentaja sopeutuu uuteen ympäristöön? – HJK:n talenttivalmentaja Aleksi Lalli vastaa

15.12.2017

HJK:n talenttivalmentaja Aleksi Lalli työssään.

Huippupelaajien kohdalla arvioidaan urheilijan kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja uuteen kulttuuriin. Käänsimme asetelman, ja kysyimme HJK:n tuoreelta talenttivalmentaja Aleksi Lallilta, kuinka valmentajan sopeutuminen Rauman Pallo-Iiroista Helsinkiin ja Klubin organisaatioon on sujunut.

- Hyvin sujuu. Tykkään ihmisistä ja iso organisaatio on jo osoittanut vahvuutensa. Täällä ei jää asioiden kanssa yksin, ja tuki on lähellä. Jokaisella asialla on vastuuhenkilö, joka huolehtii, että työ tulee sovitusti hoidettua.

- Vuoropuhelu valmentajien kanssa on korkeatasoista ja sitä on paljon. Tietysti myös olosuhteet tehdä työtä ovat erinomaiset, Lalli toteaa.

Yksi osa Lallin työnkuvaa talenttivalmentajana on HJK Akatemian aamuharjoituksien vetäminen yhteistyössä muiden valmentajien kanssa.

- Aamutreeneissä painopiste on pelaajien yksilötaidoissa ja pelipaikkakohtaisissa harjoitteissa, mutta korostan, että joukkue on edelleen pääyksikkö. Aamutreeneissä tavoitteena on auttaa pelaajia yksityiskohdissa, joihin joukkueharjoituksissa ei ehditä syventyä.

Luottamusta rakentamassa

Lalli vastaa HJK:n NappulaKlubin nuorimman ikäluokan (F9) valmennuksesta. Lisäksi Lalli on tärkeä palanen, kun HJK Akatemia tuo Ekkono-metodin joukkueidensa arkeen. Lalli on hyvin perehtynyt metodiin ja vastaa sen jalkauttamisesta Akatemian neljään nuorimpaan ikäluokkaan.

- Olen panostanut paljon aikaani Ekkono-metodin omaksumiseen ja käynyt Barcelonassa opintomatkalla perehtymässä metodin historiaan ja perusteisiin. Se on hyvin johdonmukainen tapa opettaa yksityiskohtaisesti jäsenneltyjä pelin teemoja ja käsitteitä.

Talenttivalmentajan työnkuva ei rajoitu vain kenttätapahtumiin. Hän tukee pelaajia myös kentän ulkopuolisissa asioissa, elämän ja urheilun yhdistämisessä. Pelaajalla pitää olla arjessaan ihminen, jolta kysyä neuvoa huolia tai vaikeuksia kohdatessaan. Lalli huomauttaa, että luottamuksellinen vuorovaikutussuhde ei synny sormia napsauttamalla. Se pitää rakentaa.

- Tavoitteena on, että en ole pelaajille vain joku HJK-verkkarinen valmentaja. Pelaajan tulee kokea, että autan häntä kaikin mahdollisin tavoin. Laadukkaan valmennuksen ja harjoittelun lisäksi toimiva vuorovaikutussuhde on avain entistä parempien pelaajien kehittämiseen, Lalli toteaa.